Vrtec te dejavnosti izvaja oziroma organizira predvsem na željo staršev, niso pa del rednega programa po Kurikulumu za vrtce. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca; starši se zavežejo za plačilo s prijavo otroka v dodatno dejavnost. Dodatne dejavnosti izvajamo izven rednega programa vrtca.

DejavnostStarost otrok
Osnovna motorika4–6 let
Plesni tečaj4–6 let
Smučarski tečaj4–6 let