Prijava za vpis otroka v VVE pri OŠ Žiri

Stalni izpis

Vloga za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca

Vloga za dodelitev pomoči iz šolskega sklada

Poletna rezervacija

Rezervacija v primeru bolezni otroka

Zdravniško potrdilo

Prijavnica za potujoči vrtec