Svetovalna delavka se trudi v sodelovanju z vami starši in vsemi zaposlenimi v vrtcu, ustvarjati pogoje, v katerih se bodo vsi otroci čim bolje razvijali. Prizadeva si, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali. Delo svetovalne delavke je tako zelo raznoliko, saj zajema tako sodelovanje s starši, z otroki, kot z vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic, z vodstvom vrtca in z zunanjimi institucijami.

Posvet s svetovalno službo je možen:

•    ob vključitvi otroka v vrtec
•    ob vstopu otroka v šolo
•    vzgoji in otrokovem razvoju
•    ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev, smrt, razveze, druge stiske,…)
•    ob otrokovih težavah in stiskah (težave pri hranjenju, spanju, strahovih, neprimernem vedenju, nemirnosti,
močenju postelje…)
•    možni pomoči otrokom s posebnimi potrebami