Varno s soncem

Sodelovanje v tem projektu omogoča otrokom spoznavanje
pomembnosti in različnih načinov zaščite pred soncem.