PREDSTAVITEV IZVEDBE PROJEKTA TURIZEM IN VRTEC
NA TEMO Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV 2022/2023

Naslov projekta: Športna doživetja bogatijo mladinski
turizem
Podnaslov: Ekologija in gibanje

Namen projekta je bil, da preko različnih dejavnosti sodelujemo s celotnim vrtcem, šolo,
posamezniki, z lokalno skupnostjo, društvi in organizacijami v Žireh in širše. Na osnovi projekta smo v
Letnem delovnem načrtu 2022/2023 kot prednostni nalogi določili tako ekologijo kot gibanje in v
sklopu tega določili tudi cilje (razvijanje koordinacije gibanja, omogočanje in spodbujanje gibalne
dejavnosti otrok, seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja, sodelovanje z okoljem ipd.).
V jesenskem času smo za celoten vrtec organizirali mini olimpijado, ki ga je vodila Žana Rojnik (bivša
olimpijka), katerega smo ga izvedli v sklopu dneva slovenskega športa.
Sodelovali smo z gasilci Žiri in Dobračeva. Obiskali smo Gasilski dom Žiri in Gasilski dom Dobračeva,
kjer so si otroci stari 2-6 let ogledali njihovo delo, opremo, pripomočke in se preizkusili v »gašenju«.
Zimsko idilo so otroci 5-6 let izkoristili za tek na smučeh. Pri teku na smučeh so bili izredno uspešni.
Mini zimsko olimpijado smo izvedli v starosti 3-6 let, kjer so se preizkusili v različnih zimskih
aktivnostih: sankanje, tek po snegu med ovirami, lopatkanje, kepanje v tarčo, met balonov skozi
obroč… Otroci so v zimskih igrah uživali in se v tem preizkusili tudi v domačem okolju.
V skrbi za naravo smo obiskali Lovski dom, kjer so nam lovci prikazali in pripovedovali o svojem delu,
ki je za naravo in živali izrednega pomena.
Sobotno pustno povorko s plesom smo izvedli v sodelovanju s Turističnim društvom Žiri, kateri je bil
množično obiskan. Mesto so tako zasedle Pike Nogavičke, Mažortke, Pihalni orkester Alpina in ostale
pustne maske.
Sodelovanje s starejšimi občani nam je zelo pomembno, zato so otroci 4-6 let v prazničnem
decembru odšli v dom starejših SeneCura Žiri. V njem so izvedli nastop in se z oskrbovanci igrali.
Pomladni mesece smo izkoristili za različne izlete in dogodke. V sodelovanju s Turističnim društvom
Žiri smo izpeljali izmenjavo semen. Najstarejši otroci so se podali na izlet v Ljubljano, kjer so obiskali
Narodno galerijo, obiskali center mesta in se z vzpenjačo vzpeli na ljubljanski grad. Udeležili so se tudi
3-dnevnega letovanja na turistični kmetiji na Vinharjih nad Poljanami nad Škofjo Loko.
V sklopu medgeneracijskega sodelovanja z Rdečim križem smo starostnike povabili v vrtec, kjer so
otroci za njih pripravili nastop in jih povabili v igralnico, kjer smo z njimi sadili, igrali in klepetali.
Otroci in vzgojiteljice 4-5 letnikov so obiskali Kekčevo deželo, v kateri so, kljub slabemu vremenu, zelo
uživali.

Sodelovali smo s Turističnim društvom Žirovski Vrh, ko smo odšli na zaključni pohod v Zalo – po učni
poti, po medvedovih stopinjah.
Ambasadorji nasmeha so prišli tudi v naš vrtec. Obiskala sta nas terapevtski kuža Nacho in Živa
Kramperšek, pri katerem je marsikateri otrok izgubljal strah pred psi, pridobival spoštovanje in
zaupanje do njih.
V gibalne aktivnosti smo v vseh letnih časih vključili tudi otrokove starše in stare starše, ko smo z
njimi odšli na zimske pohode z lučkami, spomladi med travnike, in z njimi doživeli skupne zaključke
naših skupin.
Ker je turizem in gibanje sovpadata s prometno varnostjo je otroke stare 4-6 let obiskal policist
Boštjan Petrnelj. Sodelovali smo tudi s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) –
Občina Žiri, z Združenjem šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) in Policijsko postajo Škofja Loka.
Otroci so v sklopu projekta spoznali, da imamo različne možnosti za gibanje, ki jih lahko izkoristimo
na vsakem koraku. Z dodatnimi spodbudami, s sodelovanjem s starši in starimi starši, z zunanjimi
izvajalci, okoljem in lokalno skupnostjo je lahko ta učinek še večji. Otroci so se učili sankati, teči na
smučeh, tekmovati na tekalni stezi, premagovati dolge pohode in preživeti dneve brez staršev.
Najbolj od vsega so bili ponosni na to, ker kamor smo odšli, smo skrbeli za naravo, jo opazovali in se
od nje učili: spoznavali ptice na Žirovskem, kuhali lokalno hrano, skrbeli za vrtnine, izvajali mesec brez
trgovinskih igrač, izvedli čistilno akcijo itd. ter spoznali, da so naravni materiali najboljše igrače.
Silvana Rupnik